Vô va lừa cô giáo

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
– Vova: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
– Cô giáo: Chắc chắn 😀 (kẻ ngu dốt đã lộ diện)

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay