Vì là sao chổi nên không dám yêu anh

Nhớ anh nhiều
Vì là sao chổi nên em ko dám yêu anh
Chỉ ngồi mình tròng phòng khóc vì nhớ anh
Anh đừng buồn nhé
Hãy nhớ rằng
EM MÃI YÊU ANH

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay