Tuyệt chiêu thi vấn đáp

Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:
– Các-mác mất năm nào?
– Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:
– Lê-nin mất năm nào? … híc híc, vụ này chắc mặc niệm tới chiều..

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay