Tình yêu có phải là vĩnh cửu?

Tình nhân: Anh ơi, Tình yêu có phải là vĩnh cửu không?

Bác sỹ: Em ơi, Tình yêu là vĩnh cửu và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi, đó chính là NGƯỜI YÊU!! ha ha ha…

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay