Tình yêu có bao giờ sai không bạn ?

Câu hỏi: Tình yêu có bao giờ sai không bạn?

Trả lời: Tình yêu ko bao giờ sai , chỉ do con người sai thôi !!!! chắc bạn hiểu !!!!! thân ái chúc sức khỏe !!!!!

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay