Tin nhắn chúc mừng sinh nhật người yêu

1. Anh sẽ không chúc em gì cả vì em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

2. Chúc ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc ấy.
Mình sẽ luôn ở đằng sau ấy.


Luôn âm thầm và lặng lẽ đi suốt cuộc đời ấy.
Khi ấy cần, mình sẽ đến bên cạnh ấy.
HAPPY BIRTHDAY TO YOU ……!!!

3. Thay mặt Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Các bộ trưởng, các ban ngành, 84 triệu người VN, 6 tỷ dân trên thế giới,
…. Chúc mừng ngày sinh của thiên thần đáng yêu nhất…!

4. Chúc em ăn ngoan, học ngoan, chóng nhớn và lun cười toe.

5. Chúc ấy lun ấm áp, cả bên trong lẫn bên ngoài.

6. Happy Birthday my love………!

7. Nếu không có ngày này thì có lẽ anh cũng không có được em. Happy birthday to mylove…..!
Xem tiếp trang 2

Chém gió về mục này!

Pages: 1 2 3 4 5

Chém gió ngay