Thơ và tục ngữ không thể hài hơn

“Anh đi năm bảy dặm đèo”
Bế về con vợ không eo béo phì!

“Biết người biết mặt nhau chi”
Yêu trên phố ảo cần gì gặp nhau?

“Ăn cỗ muốn chòi mâm cao”
Làm việc thích lựa chổ nào thảnh thơi!

“Chẳng yêu nhau được thì thôi”
Hẹn hò kiếp tới lôi thôi chi phiền!

“Cưới em đúc một cây kiềng”
Thêm sợi dây xích để xiềng giữ chân.

“Buồn ngủ lại gặp chiếu manh”
Ả giang hồ xứng với anh bụi đời.

“Ai ăn trầu nấy đỏ môi”
Kẻ khoái dòm bậy mắt lồi trách chi?

“Củ lang nấu lộn củ mì”
Con lấy cha chồng thành dì tỉnh bơ!

“Dạy con từ thuở còn thơ”
Vợ về không dạy đem thờ trên trang!

“Chớ thấy áo dài mà sang”
Coi chừng vớ phải thằng gàn nghèo xơ!

“Bố dòng lấy được gái tơ”
Vài hôm hốc hác bơ phờ sụt cân!

“Ai bỏ cha mẹ cơ hàn”
Chết làm đám táng rềnh rang nở mày!

“Anh ơi em bảo anh này”
Ráng cày thiệt giỏi, em xài cho phê!

“Anh đi ba bữa anh về”
Ở nhà con vợ ai bê mất rồi!

“Ao sâu thì lắm ốc nhồi”
Chồng giàu, tài giỏi lắm người bu theo.

“Bắt ông Tơ đánh ba hèo”
Tội xe duyên tớ trớ trêu: mụ chằn!

“Ăn cỗ là tổ việc làng”
Rượu chè, cờ bạc, điếm đàng? Có anh!

Xem phần 1

 

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay