Thơ hài và tục ngữ chế siêu vui

Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
Có đôi trai, gái ngồi hơ… quần đùi.

Con nhà tông không giống lông …..đỡ giống khỉ.

Chắp tay lạy cụ tình yêu.
Cho con lấy được nàng kều ngày nay.
Cụ nhìn trợn mắt cau mày.
Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ .

– Dạy con từ thủa còn thơ
Dạy chồng từ thủa chồng sờ… bàn tay!

– Yêu nhau mấy tháng đã “tình”
Nếu mà lâu quá chắc… sinh một bầy!

– Bạn bè có phúc cùng chia
Có họa… trốn sạch ở nơi phương nào????

– Học một biết mười, học mười… quên hết

– Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ đá hoài… ê chân

“Ăn cam nằm gốc cây cam”
Lấy chồng thì lấy, làm dâu không làm!

“Chim khôn ăn mận ăn đào”
Trai khờ nhìn thấy cô nào cũng mê

“Chim ngu ăn khế ăn me”
Gái dại dễ dụ, dễ ve vãn mà!

“Cổ tay em trắng như ngà”
Lúc nhìn rõ mặt thấy già nhăn nheo!

Xem tiếp phần 2

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay