Thầy không hiểu ý con

Tí vừa đi chơi về thì pa nó hỏi:

Ba: Tại sao con lại điểm xấu? Con có hiểu câu hỏi của thầy giáo không?
Tí: Dạ có ạ! Nhưng thầy giáo lại không hiểu câu trả lời của con.

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay