Thay đổi lịch sử, chuyện bé bư

 Trong giờ Sử, cô thấy Bư đang nói chuyện.
– Bư, em hãy cho cô biết: Ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong.
– Thưa… nhà viết sử

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay