Nguyên nhân các ông chồng ngoại tình

Chúng ta hãy nghe lý luận của Bonnie, một cô bồ nhí hành nghề từ khi 19 tuổi: Những người đầu tiên giúp chúng tôi sống được bằng nghề này chính là những người vợ. Họ luôn tìm cách chưng diện thật đẹp đẽ, luôn đường chồng mình chiều chuộng nhưng không bao giờ tìm