Cách hack để lấy lại tài khoản, mật khẩu Facebook bị mất

Nếu như một ngày đẹp trời bạn mở máy tính hay điện thoại ra và truy cập vào facebook của mình nhưng ôi thôi, website báo mật khẩu hoặc tài khoản của bạn không đúng, bạn cố nhập thêm vài lần nữa nhưng cũng không được.. thì chắc chắn tài khoản của bạn đã bị