Hack pass mật khẩu facebook cách nào hiệu quả nhất?

Gần đây trên iBuon.com có một số bài hướng dẫn cách hack pass hay còn gọi là hack mật khẩu facebook, chôn mật khẩu facebook. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là: Cách hack pass facebook, hack mật khẩu facebook, chôn mật khẩu tài khoản facebook nào hiệu quả nhất?