Danh ngôn tình yêu đặc sắc nhất tặng chàng

Đem cho tình yêu chính nó cũng là một môn giáo dục. The giving of love is an education in itself. Eleanor Roosevelt