Sử dụng Yahoo messenger để đăng nhập facebook

Yahoo Message là một ứng dụng chat tuyệt vời được ưa chuộng trong những năm 2006 tới 2010 trước khi Facebook ra đời, hầu như ai cũng sử dụng và cho tới bây giờ thì việc sử dụng Yahoo để phục vụ công việc cũng còn rất tiện lợi. Tuy nhiên ngoài Yahoo hẳn bạn