Bộ sưu tập Son lì 3CE Mood Recipe Matte Lip Color của Hàn Quốc

Mình đã đọc được ở đâu đó rằng: “Một vẻ đẹp thật sự là một vẻ đẹp cho riêng bạn, và vẻ đẹp đó sẽ khiến mọi người nhớ đến bạn”. Chúng ta có thể khẳng định rằng làm đẹp không chỉ là sở thích, không chỉ là công việc mà đó còn là niềm