Tại sao chó lại hiểu được tiếng người?

Chó là loài vật thân thuộc nhất với con người, và đôi lúc chúng có thể hiểu được tiếng chúng ta nói..

Vậy tại sao chó lại hiểu được tiếng người?

Tại vì chó hay nghe người nói! không biết – ibuon.com ibuon.com ibuon.com ibuon.com ibuon.com ibuon.com ibuon.com ibuon.com ibuon.com ibuon.com

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay