Sinh viên đi xế hộp đi học

Hải gặp bạn là Sơn đang chạy xe máy đi học.

Hải: Thời đại ngày nay SV mà còn chạy xe máy đi học.

Sơn ngạc nhiên hỏi lại : Thế mày đi bằng gì.

Hải : Tao ấy à ? Phải ô tô 4 bánh trở lên mà còn tài xế đưa rước nữa chứ.

Sơn : Vậy à. Mày làm gì mà sang thế. Thế mày đi xe hiệu gì ?

Hải : Vừa nói vừa co giò chạy  “Nào ta cùng Buýt”

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay