Dấu hiệu nhận biết 1 người cô đơn/nhưng bề ngoài họ tỏ ra không cô đơn?

Hỏi: Làm thế nào để nhận biết 1 người cô đơn/nhưng bề ngoài họ tỏ ra không cô đơn?

Tiến sỹ Cobe: hãy nhìn vào mắt họ, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù họ có che dấu giỏi đến đâu, nhưng đôi mắt sẽ “tố cáo họ”. còn những biểu hiện khác thì cũng như bạn thôi, khi bạn cô đơn thì trông bạn thế nào? họ cũng tương tự thế thôi.

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay