Nam sinh ấy nữ sinh

Có cái thông báo thế này anh em xem có đỡ được không:

“Để tránh tình trạng học sinh không tuân thủ nội quy nhà trường, và để cho những học sinh mới biết được nội quy.

Nay nhà trường thông báo: ‘Nam sinh bỏ áo trong quần nữ sinh, mặc áo dài‘”

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay