Mẫu tin nhắn thể hiện cảm xúc

(>.<) Arrrrgh!
($$$$v$$$$) Tham lam
(-.-)zzzzz Đang ngủ
(~_^) Nháy mắt ( )
( O . O )( ) Khỉ
( L_____L ) ~zzz Đang ngủ
(^w^) Hạnh phúc, vui vẻ
(>w<) Sung sướng vô vùng
(OwO) Wow !!!
(^;_;^) Khóc hạnh phúc
(ò_ô) “Cái gì thế ???”
(õ_ó) “Uhhh”

Chém gió về mục này!

Pages: 1 2 3 4

Chém gió ngay