Mất mật khẩu facebook, mật khẩu gmail do ra lướt web ở quán nét

Chào các anh/ chị!

Em là Bác Sỹ Cobe – Hum nay em thấy đứa em về phàn nàn rằng nó bị mất cái tài khoản Email của Gmail. Hỏi han một lúc thì mới biết là cu cậu ra quán nét kiểm tra email rồi quên không thoát ra lúc quay lại thì đã quá muộn, cái máy vẫn còn đó nhưng có người sử dụng rồi, hốt hoảng đăng nhập vào Gmail thì không còn được nữa thật buồn cho nó quá.

 

Đấy cho nên các anh/ chị có ra quán nét lưu ý, kể cả mật khẩu facebook cũng vậy, đừng có mà quên nhất thoát hay là SignOut đấy nhá, phải thoát hẳn ra.. và lưu ý khi đăng nhập trình duyệt nó có hỏi là: Có muốn lưu mật khẩu không hay là Remember Password thì đừng có tích hay nhấn vào nhá, vì nó sẽ lưu cái tài khoản và mật khẩu của bạn lại đấy.

Xin các anh/ chị lưu ý cho!

Gõ mỏi cả tay rồi, bác sỹ cobe xin nghỉ!!

Chúc anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và an toàn!

Chém gió về mục này!