Lý Tiểu Long đá bay hàng của Người Sắt – iRon Man vs Bruce Lee

Lý Tiểu Long tránh đòn của người sắt rất tài tình

Đoạn clip chiến đẫu giữa Lý Tiểu Long với Người Sắt – Iron Man vs Bruce Lee

Người sắt dù dùng phản lực từ tay để tấn công nhưng bác Lý vẫn tránh được. Tuy nhiên tới lượt Người Sắt dùng chân có phản lực đá bay Lý tiểu long lúc này thì bác Lý mới tức lên và đá bay hàng của Người Sắt.

Một vài hình ảnh trận đấu giữa iron man và Bruce lee

Cuối cùng Người sắt chơi đòn hiểm dùng chân phản lực đá bá Long

Chém gió về mục này!