Không lấy chồng có được không?

“Khi nào lấy chồng?”, đó là mẫu câu tôi hay nghe nhất. Như thể đã là phụ nữ thì cần phải có một ông chồng để phụ thuộc, để phục vụ, để chăm sóc, thì mới sống nổi.

Phụ nữ bây giờ cái gì cũng làm được. Vậy thì lấy chồng để làm gì?

Người hỏi câu đó có thể là đàn bà có chồng có con tỏ vẻ hạnh phúc, cũng có khi là đàn bà có chồng có con đầu tắt mặt tối, cũng có lúc là đàn bà có chồng chưa con nhưng kiêm nghề ô sin cho chồng…

Mỗi lần nghe hỏi, tôi đều thấy buồn cười. Cứ như thể không lấy chồng thì không ra người ngợm gì, thì thê thảm lắm, kỳ dị lắm. Nhưng hễ tôi hỏi lại “Lấy chồng để làm gì hả chị?”, thì các bà các chị đều ngớ ra, chẳng biết trả lời sao, hoặc càng thấy tôi là “thứ con gái dở hơi”.

Vậy lấy chồng để làm gì?
Xem tiếp trang 2

Chém gió về mục này!

Pages: 1 2 3 4

Chém gió ngay