Gái xinh thèm đàn ông

Một cô gái đến khám bác sĩ, trăn trở:
– Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.
– Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian “thèm” đó kéo dài bao lâu?
– Khoảng… 4 tuần. (cả tháng béng nó rồi chứ bộ)

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay