Em cho anh tất cả

Hai thằng sinh viên  gặp nhau trên đường.

Một thằng hỏi : – Mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế ?

– À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một con nhỏ học cùng trường phóng xe đạp này tới.Nó quăng xe xuống, cửi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao :

– Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn. ….

Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng ko mặc vừa quần áo của nó …

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay