Đừng có dại mà nhận lấy được vợ đẹp

Một anh chàng nói với bạn:
Các cụ ngày xưa có câu nói “khỉ leo cành khế”, đúng thật, thường mấy thằng ngu dốt lại lấy được vợ đẹp.
Anh bạn nói lại: Tôi nghĩ là vợ anh cũng là một người đẹp đấy.

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay