Định nghĩa kẻ ngốc! ai chưa bít thì xem

Bi hỏi Bô:

Bi: Theo cậu thì người như thế nào bị gọi là kẻ ngốc?
Bô: Là người cố gắng diễn đạt điều mình muốn nói nhưng người khác không hiểu. Cậu có hiểu không?
Bi: KHÔNG!!!

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay