Điều khoản

Đội ngũ quản lý dịch vụ  iBuon.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào mà thành viên đưa lên. Nội dung được đăng trên iBuon.com chỉ thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Bạn phải đồng ý không sử dụng dịch vụ để đăng, bàn luận hoặc liên kết đến bất kỳ nội dung có liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác theo pháp luật Việt Nam. Bạn phải trên 13 tuổi để sử dụng dịch vụ iBuon.com

Bạn cho phép chúng tôi quyền sử dụng, tái bản nội dung của bạn trên dịch vụ vĩnh viễn, không giới hạn và không thể thu hồi. Bạn giữ quyền trên toàn bộ nội dung của mình.

Tất cả nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị iBuon.com. Không đăng bất kỳ nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục liên hệ.

Ban quản trị iBuon.com – Quản lý nội dung Helina Care