Cười với Vova – Vova uống rượu say

Vova uống rượu say
Khỉ thế, uống rượu say, vova nhìn vợ thằng bạn cứ tưởng người yêu mình…

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay