Cười với cô thư ký nóng bỏng

Một doanh nhân nhận được hai hóa đơn thanh toán, anh ta hơi yếu môn Toán. Vì thế phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô thư ký.

“Nếu tôi đưa cho cô 20.000$, trừ đi 14%, cô sẽ phải bỏ ra bao nhiêu?” – ông hỏi

Cô thư ký thỏ thẻ: “Dạ, bỏ ra tất cả trừ đôi khuyên tai của em ạ“.

(Nghĩ bậy một tí thì mới cười được)

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay