Cách tra cứu tên của số di động bất kỳ

Có mấy cách sau đây:

1. Tìm trên google: đôi lúc người ta hay đưa số lên mạng, tìm ra thôi.

2. Tìm trên facebook: nhiều người hay dùng facebook để đăng ký

3. Tìm trên ola v.v.

4. Gọi điện hỏi trực tiếp.

5. Có quen ai làm bên nhà mạng, bảo người ta kiểm tra hộ xem có được không.

6. 4 cách rên không tìm được thì đành chịu.

Chúc bạn thành công!

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay