Cách hành hạ cướp

Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla.
Chủ nhà băng nói với phóng viên:
– Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.

he he, bó tay luôn

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay