Bài toán hay không thể đỡ được?

Cho con đi học lớp này thì mới biết con trẻ bây giờ khổ như thế nào? Mặc dù chắc là chúng không hiểu là như thế nào nhưng chúng sẽ luôn nghĩ rằng “lớn thì đi thôi”.

hinh gai xinh

Hình ảnh này hài hước ở chỗ nào?

Anh hài hước ở chỗ theo toán học thì không vấn đề gì, tuy nhiên theo ngữ nghĩa thì bài toán chỉ ra  thì:

+ Chồng: 12 tuổi

+ Vợ: 16 tuổi

và đã sinh con được 4 tuổi

Suy ra tuổi lúc họ sinh em bé là:

+ Chồng: 8 tuổi

+ Vợ: 12 tuổi

Thấy hoảng chưa anh em???

Chém gió về mục này!