Bài hò nói về đặc điểm 64 tỉnh Việt Nam rất vui nhộn

-Ai về là về Thanh hoá, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, dô ta dô huầy
Lá rau má to bằng lá sen, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Quảng Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Bình, dô ta dô huầy
Là bánh cu đơ to bằng cái mẹt, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
Là đào nhiều ao để thả cá gỗ, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Dương, dô ta dô huầy
Là bánh đậu xanh to bằng viên gạch, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Hải Phòng, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Phòng, dô ta dô huầy
Là con tàu ta làm bằng giấy, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Hưng Yên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hưng Yên, dô ta dô huầy
Là quả nhãn lồng to bằng quả bưởi, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Là rượu làng Vân làm bằng nước lã, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Thái Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Bình, dô ta dô huầy
Là cây lúa cao bằng cây sậy, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Nam Định, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Nam Định, dô ta dô huầy
Bánh gai to bằng bãi phân trâu, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Lá chè to bằng cái lá chuối, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
Là nhà ta ở gần Lăng Bác, ấy dô ta là dô huầy

-Ai về là về Ninh Bình, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Ninh Bình, dô ta dô huầy
Là nhà thờ đá xây bằng bùn thó, ấy dô ta là dô huầy.

-Ai về là về Quảng Ninh, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Ninh, dô ta dô huầy
Là mỏ than đá to bằng ống điếu, ấy dô ta là dô huầy.

-Ai về là về Thủ đô, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thủ đô, dô ta dô huầy
Là gái thủ đô lấy chồng Thanh Hóa, ấy dô ta là dô huầy.

Chém gió về mục này!