Ai lấy một người đàn ông chưa?

Chánh án hỏi đương sự đang trong trạng thái run lẩy bẩy:
– Anh có vợ chưa?
– Dạ… rồi!
– Người ấy là ai?
– Bẩm tòa… một người phụ nữ.
– Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình! Thế anh đã nghe nói ai lấy một người… đàn ông chưa?
– Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như… chị tôi ấy!

Chém gió về mục này!