25 chai bia 1 đô la

Một người đàn ông bước vào quán bia, gọi 25 chai bia và uống sạch trong vòng 10 phút. Thấy lạ, chù quán hỏi:
– Này, tại sao anh vội vã thế?
– Ồ, anh cũng thế thôi, nếu anh có cái mà tôi đang có!
– Anh có gì nào?
– 1 đô-la. (uống nhanh còn chạy)

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay